Učesnici

Opstina Stara Pazova – investiciono predgradje Beograda

.

Miščević Igor rođen je 79 godine. Diplomirao 2003. godine na Geografskom fakuletetu u Beogradu (smer Diplomirani geograf) sa prosečnom ocenom 9,20 i iste godine upisao magistarske studije na katedri za Regionalnu geografiju. Tokom 2002. godine paralelno upisuje i studijsku grupuProstorno planiranje gde diplomira 2005. godine sa prosečnom ocenom 9,60. Tokom studija bio je stipendista više fondacija od kojih je posebno značajna stipendija Zadužbine Studenica za 2004/2005. godinu kada je proglašen za najboljeg studenta geografije u SCG i kao jedan od 50 najuspešnijih studenata u Državi. Trenutno se nalazi na drugoj godini Magistarskih studija i u toku je izrade magistarske teze.

Kao profesor geografije radio je više od godinu dana da bi se zatim zaposlio kao prostorni planer u Javnom urbanističkom preduzeću Urbanizam iz Stare Pazove. Učestvovao je u izradi: Prostornog plana opštine Stara Pazova kao i više drugih urbanističkih planova, urbanističkih projekata i drugih tematskih studija. Sarađivao je sa programom USAID/ADF u Srbiji, sa organizacijom Ujedinjenih Nacija za stanovanje (UN HABITAT) kao i sa programom EXCHANGE 2 evropske komisije u Srbiji na izradi više različitih tematskih projekata.


Govna koja nas okružuju

.

Srba Jovanović je jedan od najuglednijih stručnjaka za odnose s javnošću u Srbiji, sa iskustvom od 15 godina rada u ovoj struci, u okviru kojih više godina i na istraživanju medija u našoj zemlji.

Rođen je 16. juna 1969. godine u Beogradu.Jedan je od prvih poslenika u oblasti PR-a kod nas, i jedan od osnivača Društva Srbije za odnose s javnošću. Član je Borda Međunarodne asocijacije za odnose s javnošću (IPRA) za 2010/2011. godinu, a do ove godine je u dva mandata bio član Saveta te internacionalne organizacije visoko-pozicioniranih stručnjaka iz oblasti komunikacija. Jedan je od najboljih poznavalaca medijske mape naše zemlje: Od 1997. je na osnovu sprovedenih istraživanja objavljivao svake godine Strukturirani adresar medija, a 2001. i 2002. godine rukovodio projektom VODIČ KROZ MEDIJE JUGOSLAVIJE u okviru Agencije za istraživanje medija i odnosa s javnošću. Tri seminara iz oblasti PRAVA MEDIJA u organizaciji Centra za unapređenje pravnih studija završio je krajem 2000-e i 2001. godine,zajedno sa velikom grupom sudija, advokata i medijskih profesionalaca. Iz oblasti regulative, bio je uključen u javne rasprave povodom donošenja Zakona o javnom informisanju, Zakona o radiodifuziji i propratnih akata (ne i 2009. godine). I danas redovno posećuje stručne skupove posvećene stanju medija (najnoviji projekat advokatske kancelarije Živković-Samardžić i Radna grupa za praćenje stanja u medijima.)

Aktivni je borac za slobodu izražavanja i medijskog izveštavanja. Poslednje aktivnosti u tom smislu imao je prošle godine zalažući se za prava mladih da obrađuju sve aktuelne teme u okviru takmičenja srednjih škola u besedništvu. Predaje kao gostujući predavač po pozivu na pet fakulteta tri univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, na teme: Odnosi s medijima, Odnosi s ključnim ciljnim javnostima, Identifikacija i klasifikacija stejkholdera, Odnosi s medijima u kriznim situacijama… Govornik je na regionalnim i međunarodnim konferencijama iz oblasti komunikacija: pored onih u Beogradu, od konferencije PROACTIVE na Kozari, preko prošlogodišnjeg Sarajevo PR Open-a, do ovogodišnjih konferencija u Teheranu (u januaru) i Džakarti (u februaru). Iskustvo kao Predstavnik javnosti imao je u Komisiji za rešavanje pritužbi na postupanje policijskih službenika, u koju je imenovan nakon javnog konkursa za predlaganje članova ove komisije od strane nevladinih organizacija, i u kojoj mu mandat ističe tokom ove godine.

Kako do pasivnog prihoda?

.

Internet marketing proces ili kako da napraviš sebi sajt za prodaju nekog infoproizvoda koji svakog meseca donosi novac čak i ako ti ne radiš baš ništa

Lazar Stojković sebe opisuje:

Create like a god.
Command like a king.
Work like a slave.

Inače je diplomirani grafički dizajner i inžinjer organizacionih nauka. Član Mense i Demokratske stranke i savetnik predsednika SME Union Serbia.  Zanimaju ga preduzetništvo, nova ekonomija i liderstvo

Ohrid

.

Biserno jezero

Aleksandar Jakimovski rođen je 1984. godine u Tetovu (Makedonija). Diplomirani inženjer kompjuterskih nauka, trenutno magistrira na Elektrotehničkom fakultetu u Skoplju.

Dugogodišnji aktivista i član Upravnog odbora Omladinskog informativnog centra i kasnije Instituta za razvoj Zajednice (Tetovo, Makedonija).

Alumni DLP programa Saveta Evrope, trener i predavač na više seminara i konferencija u omladinskom sektoru. Član Saveta za kulturu i obrazovanje Opštine Tetovo.

U slobodno vreme bavi se muzikom. Nije oženjen.

Sve je lako kad si mlad?

.

A možda i nije…

Dejan Tonić je rođen 19. maja 1984. godine u Beogradu, iako je veći deo svog života proveo u Gnjilanu i Ubu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka (sa temom diplomskog rada „Omladinska politika – instrument demokratizacije u Srbiji“), na odeljenju za Međunarodne odnose 2008. godine. Završio je specijalistički program iz oblasti Javne politike na Georgetown University, Washington D.C. 2009. godine, a zatim upisao postdiplomske studije na Pravnom fakultetu, na Međunarodnopravnom odseku.

Više od 7 godina je prisutan u aktivnostima civilnog društva u Srbiji i inostranstvu, kroz različite oblike organizovanja, volontiranja i edukacije. Član je grupe „Glasovi mladih“, inicijative Svetske banke i dela globalne mreže Glasova mladih, koja je prevashodno konsultativno telo kancelarije Svetske banke. Grupa se bavi unapređenjem položaja mladih u Srbiji, sa posebno naglašenim delovanjem u oblastima obrazovanja, zapošljavanja i energetske efikasnosti.

Učestvovao je u izradi Nacionalne strategije za mlade, pri Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije.

Pohađao je i organizovao brojne kurseve, treninge, simulacije, škole i konferencije u zemlji i inostranstvu.

Trenutno je zaposlen kao Mlađi menadžer za razvoj poslovanja u HD European Consulting Group, kompaniji koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga i regrutovanjem eksperata na projektima koje finansiraju Evropska unija, Svetska banka, USAID i ostali donatori.


Advertisements